LÍMMAGINARIO

Palazzo delle Arti Beltrani
TRANI (IT)

16. 7. 2019 – 6. 9. 2019

www.palazzodelleartibeltrani.it

Renata Lhotáková
Martin Lhoták
Tereza Komárková
Andrea Sodomková
Josef Sodomka
Irena Vodáková
Barka Zichová
Adriana Skálová
Matej Forman
a další…

nasvícení výstavy:
Igor Schmidt

spolupráce při instalaci:
Petr Pasler, Jitka Barnetová

koncepce:
Matej Forman

produkce:
Jakub Hradilek

s podporou DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ